top of page

ຄຼິດຕະຈັກລາວເບັດທານີ

ສື່ມວນຊົນ

ສົນໃຈທີ່ຈະມາຮ່ວມຮຽນພຣະຄຳພີອອນລາຍນຳພວກຂ້າພຣະເຈົ້າ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່

ທ່ານລີມມອນ ຄຸນໄພສານ ເບີໂທລະສັບ

(608) 280-1119

ຫລື ນາງ ໂສລັດດາ

(608) 213-6647

ຕິດຕໍ່ທາງເວັບໄຊໄດ້ທີ່

Church_30Dec12_003.jpg
River2_edited.jpg

ສື່ສັງຄົມ

ຕິດຕໍທີ່ ແຟສບຸກແພຈ

bottom of page