top of page

ຄຼິດຕະຈັກລາວເບັດທານີ

ຕາຕະລາງ

Holy bible detail

ວັນເສົາ

ວັນເສົາ ເວລາ 10 ຕອນເຊົ້າ - ກຸ່ມຄົນລາວມີຮຽນພຣະຄຳພີຢູ່ທີ່ຂໍ້ຄວາມທາງແຟສບຸກ (ຕິດຕໍ່ນາງໂສລັດດາ ຫລື ທ່ານລີມມອນໄດ້ ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ)

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງຂໍເຊີນທຸກທ່ານມາຮ່ວມກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນການນະມັສການພຣະເຈົ້າດ້ວຍກັນ!

LaoPrayer.jpg

ວັນອາທິດ

ວັນອາທິດ ເວລາ 10:30 - ສະມາຊິກລາວເຮົາຮ່ວມນະມັສການທີ່ ຄຼິດຕະຈັກ ເບັດທານີ-ອີເວັນເຈຣິໂກ (ສາມາດຮ່ວມທີ່ແຟສບຸກໄດ້ທີ່ 

Bethany01.small.jpg

ວັນພຸດ

ຊາວໜຸ່ມເຮົາມີສຶກສາພຣະຄຳພີນຳກັນທຸກວັນພຸດ ຄືທິດທຳອິດແລະທິດທີ່ສາມຂອງເດືອນ (ສອງເທື່ອຕໍ່ເດືອນ) ເວລາ 7-8 ຕອນແລງ

bottom of page